Biverkningsrapport

Om en patient har blivit gravid med en koppar- eller hormonspiral (som sitter på plats i uterus) eller med en P-stav samt allvarliga biverkningar på hormonella preparats så ska du rapportera detta. Anmälan görs till Läkemedelsverkets biverkningsrapport. Fyll i så mycket du kan.

Om innehållet

Uppdaterad: 4 november 2020

Granskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten