Vitamin K-profylax

Till föräldrar som har funderingar kring vitamin K-profylax

Varför behöver det nyfödda barnet vitamin K?

 • Vitamin K är nödvändigt för att blodet ska kunna levra sig och därmed förhindra livshotande blödningar (K står för Koagulation, d.v.s. levringsförmåga)
 • Nyfödda barn har låga nivåer av vitamin K, och vissa barn kan därför drabbas av blödningar
 • Trots att blödning orsakad av vitamin K-brist är sällsynt, så är detta tillstånd allvarligt och kan bli livshotande då det ofta rör sig om en hjärnblödning.

Finns det några nackdelar med att ge vitamin K?

 • Det finns inga vetenskapliga data som talar för att vitamin K injektion till nyfödda skulle ha några negativa effekter på barnets hälsa, tvärtom har det visat sig vara det säkraste sättet för att förebygga allvarliga blödningar.

Förebyggande vitamin K-behandling (profylax):

 • Den allmänna rekommendationen är att alla nyfödda barn i Sverige får en injektion av vitamin K direkt efter födelsen för att minimera risken för allvarlig blödning
 • Som vårdnadshavare kan du bestämma att Ditt barn inte ska få vitamin K injektion. Det är då viktigt att du pratar med din barnmorska eller barnläkare innan du fattar beslut så att du får mer information, även om alternativa sätt att ge vitamin K.
 • Vare sig du bestämmer dig för att ditt barn ska få vitamin K injektion eller inte- kontakta alltid vårdpersonal utan dröjsmål, om du noterar en oförklarlig blödning eller andra symptom hos ditt barn, som till exempel:
  • Kontinuerlig småblödning från navelstumpen
  • Kontinuerlig småblödning från stickställen efter blodprovstagning (som efter PKU-provet)
  • Blåmärken på huden
  • Näsblod
  • Förekomst av blod i urin, avföring eller kräkning
  • Kramper eller medvetslöshet som kan vara tecken till hjärnblödning
  • Var även observant om Ditt barn har synlig gulsot som varar mer än 2 veckor eller om
   avföringen är avfärgad (vitaktig) och urinen är mörk, eftersom det vara uttryck för
   leverproblem som i sin tur ökar risken för blödning.

Om innehållet

Publicerad: 27 april 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm

Källa: neo.barnläkarföreningen.se/föräldrainformation-vitamin-K-profylax Länk till annan webbplats.


Till toppen