Äggdonation

Bakgrund

Graviditet efter äggdonation är en riskgraviditet med en ökad risk för blödningar i tidig graviditet, graviditetshypertoni och preeklampsi. Ökad risk för tillväxthämning och prematurfödsel har man fram för allt sett vid tvillinggraviditeter. Vid riskvärdering och vårdplanering är det viktigt att ta hänsyn till eventuella bakomliggande sjukdomar som orsak till infertiliteten. Många som är gravida via äggdonation är äldre, vilket också medför en ökad risk för komplikationer.

Handläggning

  • Läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering.
  • Sätt in acetylsalicylsyra (T. Trombyl) 75mg 1x1 från graviditetsvecka 12 och till och med graviditetsvecka 36.
  • Blodtryck och U-protein vid varje besök
  • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32, fler vb.
  • Barnmorskebesök varje vecka från graviditetsvecka 36.
  • Induktion senast graviditetsvecka 41+0.
  • Ej behov av rutinmässig tillväxtkontroll gravv 41 om förlossningen induceras.


  1. Storgaard M et al. Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2017 mar; 124(4): 561-572.
  2. SFOG ARG rapport nr 81 Reproduktionsmedicin 2019

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 4 november 2021

Till toppen