Äldre förstföderska

Definition: Äldre förstföderska ≥ 40 år vid barnets födelse.

Risken för perinatal mortalitet, intrauterin fosterdöd, förtidig födsel, tillväxthämning, graviditetsdiabetes, trombossjukdomar och preeklampsi är ökad hos kvinnor över 40 år. Gravida över 40 år förlöses oftare än yngre med kejsarsnitt och vid vaginal förlossning är frekvensen allvarliga förlossningsskador ökad hos kvinnan.

Förstföderskor överlag har en ökad risk för preeklampsi, intrauterin fosterdöd, kejsarsnitt och sfinkterskador. För äldre förstföderskor tillkommer åldersfaktorn som en risk, varför de behöver extra uppmärksamhet under graviditet och förlossning.

Handläggning:

  • Barnmorskebesök enligt basprogram med tätare besök efter behov och framför allt i slutet av graviditeten.
  • Erbjud läkarbesök för graviditetsplanering.
  • Tillväxtultraljud graviditetsvecka 32 och i slutet av graviditeten ca gravv 36–38.
  • Induktion senast i graviditetsvecka 41.


  1. Pinheiro R L et al. Advanced Maternal Age: Adverse outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis. Acta Med Port 2019 Mar 29;32(3):219-226
  2. Jacobsson, Ladfors, Milsom. Advanced Maternal Age and Adverse Perinatal Outcome. Obstet Gynecol. 2004; 104:727–733.

Om innehållet

Uppdaterad: 8 december 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen