Äldre förstföderska

Definition: Äldre förstföderska ≥ 40 år vid barnets födelse.

Risken för perinatal mortalitet, intrauterin fosterdöd, för tidig födsel, tillväxthämning, graviditetsdiabetes, trombossjukdomar och preeklampsi är ökad hos kvinnor över 40 år.

Gravida över 40 år förlöses oftare än yngre med kejsarsnitt och vid vaginal förlossning är frekvensen allvarliga förlossningsskador ökad hos kvinnan.

Förstföderskor överlag har en ökad risk för preeklampsi, intrauterin fosterdöd, kejsarsnitt och sfinkterskador. För äldre förstföderskor tillkommer åldersfaktorn som en risk, varför de behöver extra uppmärksamhet under graviditet och förlossning.

Handläggning:

  • Barnmorskebesök enligt basprogram med tätare besök efter behov och framför allt i slutet av graviditeten.
  • Erbjud läkarbesök för graviditetsplanering.
  • Tillväxtultraljud graviditetsvecka 32 och i slutet av graviditeten ca graviditetsvecka 36–38.
  • Induktion senast i graviditetsvecka 41.
  • Rutinmässig tillväxtkontroll i graviditetsvecka 41+0 behövs ej.


  1. Jacobsson, Ladfors, Milsom. Advanced Maternal Age and Adverse Perinatal Outcome. Obstet
    Gynecol. 2004; 104:727-733.
  2. Barbuscia et.al. Maternal age and risk of low birth weight and premature birth in children conceived through medically assisted reproduction. Evidence from Finnish population registers. Hum Reprod. 2020 Jan 1:35:212-220

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 24 maj 2021

Till toppen