Astma och allergi under graviditet

Astma

Bakgrund

Astma är en vanlig sjukdom även under graviditet. Studier har visat en astmaprevalens hos gravida på 4–8 % och en försämring av astma under graviditet hos 20–40 %. I studier har man sett en ökad risk för graviditetshypertoni/ preeklampsi, intrauterin tillväxthämning, prematur förlossning, ökad frekvens av kejsarsnitt och förekomst av övergående neonatal takykardi hos gravida med dåligt reglerad astma.

Mål

  • Optimal astmakontroll
  • Behålla en normal andningsfunktion
  • Förhindra försämringsepisoder, exacerbationer
  • Förhindra komplikationer hos den gravida och foster
  • Rökstopp är extra viktigt för en gravid med astma

Behandling

Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än astma hos icke gravid. Risk för att fostret kommer till skada av svår och underbehandlad astma överstiger eventuella risker av astmaläkemedel enligt Läkemedelverkets behandlingsrekommendation 2015.

Svår eller svårkontrollerad/labil astma under graviditet bör handläggas av patientens ordinarie läkare i samråd med obstetriker och tillsammans med lungläkare, allergolog eller annan specialist med särskild kompetens inom astmasjukdomar.

Nyinsättning av montelukast (Singulair®) ska användas med viss försiktighet då erfarenheten är begränsad.

Allergi

Bakgrund

För gravida med allergisk rinit kan besvären med nästäppa förvärras p.g.a. hormonell rinit som drabbar 20-25 % av de gravida.

Vid allergiska besvär såsom t.ex. nässelutslag kan perorala antihistaminer användas.

Behandling

  • Allergisk rinit är viktig att behandla särskilt hos de som även har astmasjukdom som annars kan påverkas. Vid besvär av allergisk rinit rekommenderas antihistaminer.
  • Intranasalt kortison ger god effekt mot rinitsymtom och kan användas under graviditet.
  • Ordinarie allergiläkemedel kan i stort sett användas under graviditet. Perorala antihistaminer: och desloratadin (Aerius®) och loratadin (Clarityn®) är förstahandspreparat. Klemastin (Tavegyl®), med viss sedationseffekt kan ges under graviditet. Fexofenadin (Allegra®) kan också användas.
  • Nässpray och ögondroppar med natriumkromoglikat (Lomudal®) eller antihistamin (Livostin®) rekommenderas.
  • Cetirizin (Zyrlex®) bör användas med viss försiktighet i tidig graviditet tills mer erfarenhet finns.

Patientinformation

Om innehållet

Uppdaterad: 11 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 18 december 2008

Till toppen