Bäckenmätning

Ingångsträngsel: definierat som conjugata vera < 10 cm, är extremt sällsynt i Sverige (< 1 ‰).

Utgångsträngsel: definierat som summan av interspinal-, intertubar och sagittala utgångsmåtten < 29,5 cm, förekommer i mindre än 1 %.

Indikationer för bäckenmätning under graviditet

  • Sätesändläge och önskad vaginal förlossning
  • Tidigare dislocerad bäckenfraktur
  • Sjukdomar under uppväxten som kan påverka bäckenet ex. Rakit, uttalad D-vitaminbrist under uppväxtåren.
  • Bäckenmätning behöver ej utföras p.g.a tidigare akut sectio, utan endast vid misstanke om mekaniskt missförhållande vid tidigare förlossning.

Handläggning

• Remiss till Spec-mvc på vald förlossningsklinik för bäckenmätning.

Kriterier för planerad vaginal förlossning vid sätesbjudning:

  • Bäckenmätning: sagittal ingång ≥ 11,5 cm och summa utgång ≥ 32,5 cm
  • Normalstort barn (skattad vikt 2500–4000 gram)
  • Motiverad patient med klart önskemål om vaginal förlossning

Om innehållet

Uppdaterad: 16 november 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenhetern Region Stockholm