Bäckenmätning

Ingångsträngsel: definierat som conjugata vera <10 cm är extremt sällsynt i Sverige (<1‰).

Utgångsträngsel: definierat som summan av interspinal-, intertubar och sagittala utgångsmåtten <29,5 cm, förekommer i mindre än 1%.

Indikationer för bäckenmätning under graviditet:

 • Sätesändläge och önskad vaginal förlossning
 • Tidigare dislocerad bäckenfraktur
 • Sjukdomar under uppväxten som kan påverka bäckenet ex. Rakit, uttalad Dvitaminbrist under uppväxtåren.
 • Bäckenmätning behöver ej utföras pga. tidigare akut sectio, utan endast vid misstanke om mekaniskt missförhållande vid tidigare förlossning.

Handläggning

 • Remiss till Spec-mvc på vald förlossningsklinik för bäckenmätning.

Kriterier för planerad vaginal förlossning vid sätesbjudning:

  • Bäckenmätning: sagittal ingång ≥11,5 cm och summa utgång ≥32,5 cm
  • Normalstort barn (skattad vikt 2500–4000 gram)
  • Motiverad patient med klart önskemål om vaginal förlossning.

  Om innehållet

  Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenhetern Region Stockholm

  Uppdaterat: 27 oktober 2021

  Till toppen