Grupp B Streptokocker (GBS)

GBS finns huvudsakligen i tarmfloran hos människor, ofta med kolonisering av urogenital slemhinna. Omkring 30 procent av alla gravida i Sverige är koloniserade med GBS i slidan och rektum.

Koloniseringen kan variera över tid hos en individ. Cirka 70 procent av barnen blir koloniserade i samband med förlossning. Incidensen av GBS sepsis hos nyfödda barn är låg, 0,4/1000 födda barn. Mortaliteten är större ju tidigare barnet fötts, totalt ca 10 procent.

Fynd av GBS i urinen under graviditet, oavsett bakterietal, är ett tecken på höggradig vaginal kolonisering vilket medför ökad risk för att barnet ska drabbas av infektion. Profylax mot GBS ska inte ges under graviditeten då det inte minskar risken för GBS kolonisation hos barnet i samband med förlossningen.

Handläggning av gravida med GBS under graviditeten

 • Urinodling kontrolleras endast vid symtom, förutom hos kvinnor med ökad risk för urinvägsinfektion t.ex. tidigare upprepade UVI:er, könsstympade kvinnor (se resp. riktlinje). ABU (asymtomatisk bakteriuri) med GBS behöver inte behandlas.
 • Vid koncentration av GBS i urinen ≥ 100 000 IU/ml skall behandling med fenoximetylpenicillin (T. Kåvepenin®) 1gr x 3 i 5 dagar. Vid uttalade symtom kan behandling övervägas vid lägre koncentrationer. Kontrollodling av urin behövs inte.
 • Vid Pc allergi ges T Furadantin 50mg x 3 i 5 dagar.
 • GBS i urinodling ska dokumenteras på MHV 3 och skrivas i notatrutan samt isammanfattningen av graviditeten. Behandling ska ges i samband med förlossningen oavsett bakteriekoncentration och endast vid vaginal förlossning.
 • Har den gravida tidigare fött ett barn som drabbats av; tidigt insättande neonatal GBS sepsis, intrauterin fosterdöd (IUFD), eller senabort där GBS varit trolig orsak, ska tid bokas till läkare för graviditetsplanering.
 • Har kvinnan haft GBS vid tidigare graviditet ska odling endast tas vid symtom och behandling ges vid positiv odling för GBS i den aktuella graviditeten.
 • Vid penicillinallergi kan erytromycin eller klindamycin övervägas. Erytromycin ger en liten ökad risk för hjärtmissbildning om det ges i tidig graviditet. Man har sett ökande andel resistensutveckling av makrolider fram för allt för erytromycin de senaste 10 åren.
 • Informera om att tidig hemgång efter förlossningen inte rekommenderas.

 

 1. Socialstyrelsens publikationer 2008-130-7:
  Prevention av tidiga infektioner med grupp-B streptokocker hos nyfödda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. The Swedish Working Group for Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Infection. Group B Streptococcal Carriage in Sweden: A national study on risk factors for mother and infant colonization. Acta Obstet et Gynecol 2008;87: 50-58.
 3. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet, INFPREG; www.infpreg.se

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 26 maj 2021

Till toppen