Hepatit C

Hepatit C är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom som kan leda till kronisk infektion, cirrhos och levercancer. Smitta från mor till barn är ovanligt och kan inte effektivt förebyggas. Generell screening rekommenderas inte. Däremot är riktad screening för riskgrupper befogad.

Provtagning för hepatit C (HCV-Ak, grav-S) ska erbjudas vid följande kriterier:

 • pågående eller tidigare intravenöst missbruk hos den gravida eller hennes partner
 • gravida vars partner har hepatit C
 • om den gravida önskar provtagning
 • intrahepatisk cholestas (ICP)/hepatos under den aktuella graviditeten.

Provtagning för hepatit C (HCV-Ak, grav-S) övervägs vad gäller:

Handläggning vid positiv hepatit C

 • Läkartid bokas på barnmorskemottagning (BMM).
 • Handläggning av läkare:
  • Patientinformation angående förhållningsregler och smittorisker ska ges muntligt och skriftligt. Dokumentet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska och turkiska.
   Läkarinformation Pdf, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.
   Patientinformation (gravid) Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Smittskyddsanmälan ska alltid utföras av läkare för alla nya hepatit C-fall. Om infektionen bedöms vara akut, det vill säga patienten har smittats under de senaste 12 månaderna, ska detta anges i anmälan. Ange i anmälan att remiss är skickad till infektionskliniken.En utläkt hepatit C-infektion ska inte anmälas.
   SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Vid positiva HCV-ak analyseras provet automatiskt även för HCV-RNA.
  • Gravid med positiva HCV-ak ska om även HCV-RNA är positivt remitteras till Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge för fortsatt handläggning samt uppföljning av barnet.
  • Positiv HVC-ak i kombination med negativ HCV-RNA talar för genomgången men nu utläkt hepatit C.

Dokumentation

Hepatit C positiv noteras under blodsmitta i journalen. I sammanfattningen skrivs hepatit C positiv.

Amning

Amning kan ske vid hepatit C. Det finns inga studier som visar att amning ökar risken för överföring.

Informationsöverföring mellan MHV och BHV

Informera BHV enligt gällande rutin om att modern är hepatit C positiv.

 1. INFPREG.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Vardgivarguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Smittskydd Stockholm
 3. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa ARG rapport 76. Publicerad 2008, webbversion 2016

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 19 oktober 2021

Till toppen