Hepatit C

Hepatit C är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom som kan leda till kronisk infektion, cirrhos och levercancer.

Smitta från mor till barn är ovanligt och kan inte effektivt förebyggas. Generell screening rekommenderas inte. Däremot är riktad screening för riskgrupper befogad, i synnerhet eftersom det numera finns en effektiv behandling.

Provtagning för hepatit C

Provtagning för hepatit C (HCV-Ak, grav-S) ska erbjudas om:

 1. den gravida tillhör en riskgrupp enligt nedan:
  • vid anamnes på intravenöst missbruk
  • efter tatuering eller piercing under icke sterila förhållanden
  • vid risk för sexuellt överförd HVC-infektion, t.ex. om partner har hepatit C
  • vid annan blodsmitta (hepatit B, HIV)
  • om blodtransfusion erhållits i sjukvården i Östeuropa. Asien, Afrika eller Sydamerika oavsett tidpunkt eller i Sverige före 1992
  • migranter från länder där hepatit C är vanligt: Länder med hög förekomst av hepatit C Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • mödrar till barn med hepatit C
 2. intrahepatisk cholestas (ICP)/hepatos föreligger under den aktuella graviditeten
 3. den gravida önskar provtagning.

Vid påvisande av HCV-antikroppar bokas läkartid på barnmorskemottagning (BMM).

Handläggning vid positiv hepatit C-svar (läkare)

Vid positiv HCV-ak analyseras provet automatiskt även för HCV-RNA. Positiv HVC-ak i kombination med negativ HCV-RNA talar för genomgången, utläkt hepatit C utan smittsamhet och behöver inte utredas vidare.

Om HCV-RNA är positivt har patienten hepatit C och följande ska göras:

Dokumentation

Hepatit C positiv noteras under blodsmitta i journalen. I sammanfattningen skrivs hepatit C positiv.

Amning

Amning kan ske vid hepatit C. Det finns inga studier som visar att amning ökar risken för överföring.

Informationsöverföring mellan MHV och BHV

Informera BHV enligt gällande rutin om att modern är hepatit C positiv.

Om innehållet

Uppdaterad: 1 september 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm