Herpesinfektion

Herpesinfektion under graviditet

Bakgrund

Genital herpes orsakas av herpes simplex virus (HSV) typ 1och typ 2. En primärinfektion kan vara asymtomatisk, men en del personer insjuknar med feber, allmänpåverkan, lymfkörtelsvullnad, blåsor, sår och svullnad i underlivet. Recidiverande besvär ger oftast lättare symtom som kliande, svidande sår och/ eller blåsor.

Gravida med HSV som har virusförekomst i vagina under förlossningen kan sprida HSV till barnet och orsaka neonatal herpesinfektion. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd för det nyfödda barnet och ge bestående skador.

Handläggning

Misstänkt primär genital HSV

 • Provtagning för PCR diagnostik: Välj ut den färskaste blåsan eller såret. Lyft av blåstaket/ krustan och rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.
 • Serologi tages för att säkerställa primär infektion, en till två veckor efter insjuknandet, framför allt i sen graviditet. Provet ska ordineras av läkare på BMM.

Positivt provsvar

 • Vid uttalade symtom som ger påverkat allmäntillstånd och svåra recidiverande infektioner ska remiss skickas för bedömning och behandling.
 • Patientens allmäntillstånd avgör brådskandegrad:
  • före graviditetsvecka 21+6 till vårdvalsgynekolog
  • från och med graviditetsvecka 22+0 till Spec-MVC
 • Vid misstänkt herpesorsakad hjärnhinneinflammation ska akutremiss i första hand skickas till infektionsmottagning.
 • Gravida med positivt provsvar och lindriga symtom kan handläggas av läkare på BMM. Behandla 7–10 dagar samt ge profylax före och över partus fr o m 10 dagar före BPU. Vaginal förlossning planeras om inga synliga förändringar vid partus.
 • Remittera till Spec-MVC vid primär herpes med debut fr o m graviditetsvecka 35+0.Behandling insätts med Aciklovir 400 mgx4. Planeras för elektivt sectio.

Sekundär HSV

 • Planera för vaginal förlossning.
 • Ingen rutinmässig provtagning före partus.

Profylaktisk behandling

Rekommenderas vid flera utbrott under graviditeten med aciklovir (T. Aciklovir) 200mg 1x5 eller 400 mg 1x4 i 10 dagar före beräknad partus och över förlossningen. Alternativt valaciklovir (T. Valaciklovir) 500 mg 1x 2.

 1. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. INFPREG 2016. MedSciNet AB. http://www.medscinet.se/infpreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster./
 2. Folkhälsomyndigheten

Om innehållet

Uppdaterad: 5 december 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovården Region Stockholm

Till toppen