Hinnsvepning

Bakgrund

Hinnsvepning är en icke farmakologisk metod som kan används för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart, troligtvis genom frisättning av lokala prostaglandiner. Det finns inte stöd för att rutinmässigt utförande av hinnsvepning förbättrar utfall för mor och barn. Det finns ett för litet vetenskapligt underlag för att säga hur ofta, hur många gånger och vilka gravida som har bäst effekt av hinnsvepning och därför rekommenderas individuell planering.

Hinnsvepning kan erbjudas gravida när indikation för induktion föreligger, hinnsvepningen blir därmed ett första steg i induktionsprocessen.

Hinnsvepning kan utföras efter önskemål från den gravida efter BP. Huvudet på barnet ska vara välinställt i bäckeningången.

Information om för- och nackdelar ska ges innan hinnsvepningen samt patientinformation ges till den gravida.

Kontraindikationer

  • Lågt sittande placenta

Utförande

Undersökarens finger förs in i cervixkanalen till den inre modermunnen. Genom cirkelrörelser lossas fosterhinnorna från det nedre uterinsegmentet. Detta medför att prostaglandiner frisätts och den lokala produktionen av prostaglandiner ökar. Detta hormon bidrar till cervixutmognad genom uppmjukning av vävnaden och genom att öka myometriets benägenhet till kontraktioner.

Hinnsvepningen dokumenteras i Obstetrix, inklusive planering för ev fortsatta hinnsvepningar innan formell induktion tar vid.

För- och nackdelar

Fördelen med hinnsvepning är att för vissa gravida kan förlossningsstarten påskyndas. Nackdelar med hinnsvepning kan vara smärta vid ingreppet, risken för blödning, att hinnorna brister och därmed infektionsrisken ökar samt oregelbundna och overksamma sammandragningar som kan störa nattsömnen.

Patientinformation

Hinnsvepning Pdf, 157.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  1. Finucane EM, Murphy DJ, Biesty LM, Gyte GML, Cotter AM, Ryan EM, et al. Membrane sweeping for induction of labour. Cochrane Libr 2020.
  2. Avdiyovski H, Haith-Cooper M, Scally A. Membrane sweeping at term to promote spontaneous labour and reduce the likelihood of a formal induction of labour for postmaturity: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol 2019;39:54-62.
  3. Liu J, Song G, Meng T, Zhao G. Membrane sweeping added to formal induction method to increase the spontaneous vaginal delivery: a meta-analysis. Arch Gynecol Obstet 2018;297:623-30.
  4. Mozurkewich EL, Chilimigras JL, Berman DR, Perni UC, Romero VC, King VJ, et al. Methods of induction of labour: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:84-84.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheterna Region Stockholm

Uppdaterad: 22 juni 2022

Till toppen