Hiv

Hiv under graviditet

Bakgrund

Hiv räknas som en kronisk sjukdom och är inget hinder för graviditet eller förlossning. Med dagens effektiva kombinationsbehandling hindras hivviruset att utvecklas i kroppen och virusnivåerna hålls på en mycket låg, oftast omätbar nivå. Vid dessa låga virusnivåer överförs inte smittan vid oskyddat sex eller under graviditet till fostret.

I Sverige rapporteras ungefär 400–500 fall av hiv varje år. Mer än hälften av dessa personer har fått hivinfektionen före immigrationen till Sverige. Värst drabbat av hiv och aids är länder som ligger i Afrika, söder om Sahara.

Risk för smittöverföring från mor till barn är < 0,5 % om kvinnan är välbehandlad. Vaginal förlossning är förstahandsalternativ för kvinnor med välfungerande behandling. Kvinnorna bör inte amma då smittöverföring kan ske via bröstmjölken. Barnet får profylaktisk behandling i ca fyra veckor efter förlossningen.

Handläggning av positivt hiv-svar

  • Vid positivt hiv-svar kontaktar laboratoriet BMM via telefon samt brev i TC.
  • Den gravida ska snarast till infektions mottagning på KS Huddinge för konfirmationstest och start med antiviral behandling. Den gravida ska få sitt besked snarast, men inom en vecka.
  • Besök bokas med ansvarig läkare och barnmorska för information om provsvar och behandling samt fortsatt planering av graviteten. Går ansvarig läkare ej att få tag på kontaktas Spec-MVC KS Huddinge eller Mhöl för att planera ett gemensamt besök för den gravida.
  • Kontakt tas med Spec-MVC KS, Huddinge tel. 08-123 875 10 alternativ infektionsmottagningen KS Huddinge tel. 08-123 871 29 alt. 08-123 871 72 för tidsbokning. Tid för fortsatt omhändertagande ska ges i direkt anslutning till att beskedet ges till paret. OBS: ge aldrig besked på en fredag.
  • Även partnern bör vara med vid besöket.
  • Fortsatta graviditetskontroller och förlossningen sker på KS/Huddinge.

Vid misstanke om att ny smitta kan ha skett under graviditeten rekommenderas nytt prov.

Om innehållet

Uppdaterad: 26 juli 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm