Hiv

Hiv under graviditet

Bakgrund

Hiv räknas som en kronisk sjukdom och är inget hinder för graviditet eller förlossning. Med dagens effektiva kombinationsbehandling hindras hiv-viruset att utvecklas i kroppen och virusnivåerna hålls på en mycket låg, oftast omätbar nivå. Vid dessa låga virusnivåer överförs inte smittan vid oskyddat sex eller under graviditet till fostret.

I Sverige rapporteras ungefär 400–500 fall av hiv varje år. Mer än hälften av dessa personer har fått hiv-infektionen före immigrationen till Sverige. Värst drabbat av hiv och aids är länder som ligger i Afrika söder om Sahara.

Risk för smittöverföring av viruset från mor till barn är < 0,5 % om kvinnan är välbehandlad och har < 150 viruskopior/ml vid förlossning och inte ammar. Vaginal förlossning är förstahandsalternativ för kvinnor med välfungerande behandling men kvinnorna ska inte amma då smittöverföring kan ske via bröstmjölken. Barnet får profylaktisk behandling i cirka fyra veckor efter förlossningen.

Vid misstanke om att ny smitta kan ha skett under graviditeten rekommenderas nytt prov.

Handläggning av positivt hiv-svar

  • Vid positivt hiv-svar kontaktar laboratorium BMM via telefon samt brev i TakeCare.
  • Ansvarig läkare informeras Om det inte går att få tag på ansvarig läkare på BMM, kontakt MHÖL eller Spec-mvc, KS Huddinge.
  • Kontakt tas med Spec-mvc, KS Huddinge, telefon: 08-585 866 33 alternativ infektionsmottagningen, KS Huddinge, telefon: 08-585 871 94 för tidsbokning.
  • Information om provresultat till den gravida (och helst även hennes partner) ges på BMM av läkare. Tid för fortsatt omhändertagande ska ges i direkt anslutning till att beskedet ges till paret. OBS: Ge aldrig besked på en fredag!
  • Den gravida ska snarast till infektionsmottagning på KS Huddinge för konfirmationstest och start med antiviral behandling. Den gravida ska få sitt besked snarast, men inom en vecka.
  • Fortsatta graviditetskontroller och förlossningen sker på KS Huddinge.


Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 7 mars 2022

Till toppen