Hydronefros

Hydronefros hos foster, handläggning under graviditeten

Riktlinjer

Riktlinjer från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och SöS:

Föräldrainformation

Om innehållet

Uppdaterad: 9 januari 2023

Faktagranskad: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten, 1 mars 2020

Till toppen