Hydronefros

Hydronefros hos foster, handläggning under graviditeten

Riktlinjer

Riktlinjer från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och SöS:

Föräldrainformation

Om innehållet

Uppdaterad: 9 januari 2023

Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten

Publicerad: 1 mars 2020