Hygienrutiner vid blodsmitta och multiresistenta bakterier

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning:

Om innehållet

Uppdaterad: 4 januari 2023

Faktagranskad: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten

Publicerad: 26 november 2021