Hygienrutiner vid blodsmitta och multiresistenta bakterier

Här hittar du information om rutiner och andra åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning:

Om dokumentet

Uppdaterad: 26 november 2021

Faktagranskad: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten, 26 november 2021

Till toppen