Immunmodulerande läkemedel under graviditet och amning

Dokumentet är vägledning när den gravida behandlas med immunmodulerande läkemedel, inför kommande vaccination av det väntade barnet.

Gravida kvinnor som behandlas med immunmodulerande läkemedel ska bedömas av obstetriker. I de fall läkemedlet kan påverka barnet ska det tydligt framgå av journalen.
Rekommendationen gäller barn födda i fullgången tid som exponerats för immunmodulerande läkemedel under fostertiden (grav vecka 20 eller senare) och/eller genom amning. Sjukdomar som mamman behandlas för kan vara ledgångsreumatism, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller multipel skleros (MS).

Exempel på immunmodulerande läkemedel är: Prednisolon, Sulfasalazin, TNF-hämmare (Certolizumab, Adalimumab, golimumab, etanercept, Infliximab), Monoklonala antikroppar (Natalizumab, rituximab, ustekinumab, vedolizumab) och Tiopuriner (6-merkaptopurin, azatioprin), Kalcineurinhämmare (Ciklosporin, Takrolimus).

Vaccin

För barn som exponerats för immunmodulerande läkemedel gäller i de flesta fall att levande försvagade vaccin (t.ex. mot rotavirus eller BCG vaccin mot tuberkulos) inte ska ges till barnet de första sex levnadsmånaderna p.g.a. immunologisk påverkan på barnet. För samtliga kortisonpreparat gäller att enstaka stötdoser, inhalationer, ledinjektioner eller lokal behandling inte har någon påverkan på barnet och vid Prednisolondoser < 20 mg /dygn till den gravida eller ammande kvinnan kan vaccinationer av barnet ske enligt program.

Avdödade vaccin kan ges enligt nationellt vägledningsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handläggning på BMM

Barnmorskan dokumenterar i sammanfattningen under aktuella sökord i MHV 3 om bedömning finns att läkemedel kan påverka väntade barnets vaccination.

Överrapportering ska ske till vald BVC enligt särskild riktlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om innehållet

Publicerad: 12 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm