Klamydiainfektion

Klamydiainfektion under graviditeten

Handläggning vid positivt prov

Klamydiaprovtagning ska erbjudas alla gravida vid inskrivning. Gravida med positiv klamydia ska handläggas av läkare.

Behandling med doxycyklin ska undvikas i andra och tredje trimestern på grund av risk för missfärgning av tänder och hypoplasi samt inlagring i skelettet hos fostret under sista hälften av graviditeten. Erytromycin eller azitromycin ska inte förskrivas under den första trimestern, om möjligt, då man sett en något ökad risk för hjärtfel i någon studie.

Erytromycin har varit förstahandsmedel men på grund av gastrointestinala biverkningar gett dålig complience på behandlingen och bör därför undvikas.

Gravida med positiv klamydia ska alltid lämna kontrollprov efter 4–5 veckor.

Smittskydd Stockholm, smittskyddsanmälan, smittspårning samt patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling

I första hand

I första hand Doxyferm 1 x 2 i 10 dagar kan användas fram till och med graviditetsvecka 14+0 Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar, kan användas under hela graviditeten och är den enda behandling som är godkänd vid amning.

I andra hand

Azitromycin 1g som engångsdos, kan användas efter graviditetsvecka 14 Klindamycin (2 veckors behandling) har prövats med bra resultat på gravida men på grund av otillräckligt med data för att kunna rekommenderas primärt.

  1. Infpreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Janusmed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Emerging role of Chlamydia and Chlamydia-like organisms in adverse pregnancy outcomes, Baud et.al. Curr Opin Infect Dis. 2008
  4. Lanjouw E, Ouburg S, de Vries HJ, Stary A, Radcliffe K, Unemo M. 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Int J STD AIDS 2016;27:333-48

Om innehållet

Uppdaterad: 29 november 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 24 maj 2021

Till toppen