Klamydiainfektion

Klamydiainfektion under graviditeten

Handläggning vid positivt prov

Klamydiaprovtagning ska erbjudas alla gravida vid inskrivning.

Gravida med positiv klamydia ska handläggas av läkare.

Behandling med doxycyklin ska undvikas i andra och tredje trimestern på grund av risk för missfärgning av tänder och hypoplasi samt inlagring i skelettet hos fostret under sista hälften av graviditeten. Erytromycin eller azitromycin ska inte förskrivas under den första trimestern, om möjligt, då man sett en något ökad risk för hjärtfel i någon studie.

Amoxicillin ska helst undvikas under graviditet då det är enda behandlingen som är godkänd under amning (klass 1 under Janusmed) och risk finns för ökad resistensutveckling.

Gravida med positiv klamydia ska alltid lämna kontrollprov efter 4–5 veckor.

Smittskyddsanmälan och smittspårning ska alltid göras.

Behandling

I första hand

  • T Doxyferm 1 x 1 i 10 dagar kan användas fram till och med graviditetsvecka 14+0
  • T Azitromycin 25mg 2x1 dag 1, sedan 1 tablett dagligen i 4 dagar efter graviditetsvecka 12

I andra hand

  • T Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar, kan användas under hela graviditeten men den enda behandling som är godkänd vid amning.

 

  1. Infpreg
  2. Janusmed
  3. Emerging role of Chlamydia and Chlamydia-like organisms in adverse pregnancy outcomes, Baud et.al. Curr Opin Infect Dis. 2008
  4. Lanjouw E, Ouburg S, de Vries HJ, Stary A, Radcliffe K, Unemo M. 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Int J STD AIDS 2016;27:333-48

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 24 maj 2021

Till toppen