Prolaktinom

Prolaktinom är en benign hypofystumör som utsöndrar prolaktin. Mikroadenom är vanligast.

Förhöjda prolaktinnivåer (hyperprolaktinemi) kan leda till galaktorré, oligo-amenorré och
infertilitet. Kvinnor med prolaktinom och barnönskan behandlas oftast med bromokriptin
(Pravidel), men kabergolin (Dostinex) och kinagolid (Norprolac) förekommer också.
När graviditet konstaterats sätts medicineringen ut. Utan behandling kan prolaktinomet öka i storlek. Risken för symtomgivande tumörtillväxt under graviditet är mest påtaglig för
makroadenom. Symtom på tumörtillväxt är huvudvärk och synfältsbortfall. Vissa kvinnor
med prolaktinom förbättras spontant efter graviditet; symtomen försvinner och de återfår normal menscykel.

Handläggning

Mikroadenom (< 1 cm i diameter)

  • Läkarbesök på BMM.
  • Vid graviditet sätts den farmakologiska behandlingen ut om det inte redan är gjort.
  • Kontroll av prolaktinvärden behövs inte under graviditeten.
  • Synfältskontroller behöver inte utföras under graviditet om synrelaterade symtom saknas. Vid symtom ska den gravida undersökas av ögonläkare.
  • Det föreligger inget hinder att amma och kvinnan kan oftast avvakta med att återuppta sin medicinering tills avslutad amning.

Makroadenom (> 1 cm i diameter)

  • Läkarbesök på BMM för utfärdande av remiss till Spec-MVC.
  • Ska handläggas av endokrinolog med vana av makroadenom (i regel hypofyscentrum KS, Solna) och i samråd med obstetriker för bland annat regelbundna synfältskontroller under graviditeten. I flertalet fall sätts den farmakologiska behandlingen ut.

Postpartum

Postpartum tar barnmorskan kontakt med läkare (konsultation eller läkarbesök) på BMM för remiss till behandlande läkare/endokrinolog för fortsatta kontroller och ställningstagande till återupptag av medicinering.

  • Nationellt vårdprogram hypofystumörer juni 2021

Om innehållet

Uppdaterad: 4 mars 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm