Syfilis under graviditet

(Lues)

Bakgrund

Syfilis är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Huvudsakligen sker smitta sexuellt eller via blod, men kan också överföras vid graviditet och orsaka allvarliga skador på fostret. Vid behandling före graviditetsvecka 16 är risken för skador på fostret minimal. Hög frekvens av syfilis förekommer i till exempel Baltikum, Ryssland, Asien, Afrika och Sydamerika. Antalet anmälda fall av syfilis har ökat senaste åren i Sverige.

Provtagning

 • Vid misstanke om smittorisk efter att screeningprov är utfört, ska nytt syfilisprov tas under graviditeten. Till exempel vid sexuellt riskbeteende, syfilisliknande symtom (ett eller flera sår på könsorganet, runt ändtarmsöppningen eller vid munnen) eller efter övergrepp.

Handläggning vid positiv syfilis

 • Läkarbesök bokas på BMM. Syfilis - Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Ange vilken klinik/mottagning patienten remitterats till. SmiNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Patienter med positiv syfilis ska handläggas på specialistmottagning där kompletterande smittskyddsanmälan, smittspårning, antibiotikabehandling, eventuellt ytterligare provtagning för STI och uppföljning ombesörjes.
  Remiss till:
  • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Specialistmottagning sexuell hälsa, Södersjukhuset
 • Positiv syfilis, med tidigare genomgången infektion och tidigare adekvat behandling är given, ska remittering för bedömning ske. De specifika screeningtesterna kan vara falskt positiva och ibland kan kompletterande analyser behöva göras. Detta utförs då på specialistmottagning.
 • Remiss till Spec-MVC
 • Patientinformation och förhållningsregler angående smittorisker ska ges muntligt och skriftligt av läkare till den gravida. Patientinformationen finns översatt till flera olika språk. Syfilis - Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Barnmorskan dokumenterar positiv syfilis och behandling i sammanfattningen samt i patentnoteringar. Överrapportera till BVC både skriftligt och muntligt.
  Överrapportering mellan BMM och BVC

Om innehållet

Uppdaterad: 4 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 27 april 2016

Till toppen