Tuberkulosscreening

19 oktober 2022

Bakgrund

Tuberkulos (TB) är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Tiden under och efter en graviditet är känsliga perioder för aktivering av en latent tuberkulos (latent TB). För att undvika insjuknande i tuberkulos erbjuds ett screeningstest till alla gravida, som varit i nära kontakt med person sjuk i tuberkulos och de som kommer från länder med hög risk eller måttligt ökad risk och hög andel MDR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Multiresistent tuberkulos). Tidigare BCG-vaccination påverkar inte beslut om testning.

Handläggning på barnmorskemottagning

Vid inskrivning se rekommenderad handläggning på Smittskydd Stockholm:

I slutet på graviditeten

  • Dokumentera i sammanfattningen på MHV 3 om latent eller aktiv TB samt den planering som är gjord via Infektionskliniken.
  • Informera BHV skriftligt via överföringsdokument och muntligt angående latent eller aktiv TB, ange även information om behandling och eventuellt fortsatt planering.

Information till BHV är extra viktigt då tidig BCG vaccination av barn till TB positiv rekommenderas.

Efterkontroll hos barnmorska på BMM