Tuberkulosscreening

Bakgrund

Tuberkulos (TB) är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Tiden under och efter en graviditet är känsliga perioder för aktivering av en latent tuberkulos (latent TB). För att undvika insjuknande i tuberkulos erbjuds ett test till alla gravida, som kommer från länder med hög risk eller varit i nära kontakt med en person är sjuk i tuberkulos. Tidigare BCG-vaccination påverkar inte beslut om testning.

Handläggning på barnmorskemottagning

Vid inskrivning se rekommenderad handläggning på Smittskydd Stockholm.

I slutet på graviditeten

  • Dokumentera i sammanfattningen på MHV 3 om latent eller aktiv TB samt den planering som är gjord via Infektionskliniken.
  • Informera BHV skriftligt via överföringsdokument och muntligt angående latent eller aktiv TB, ange även information om behandling och eventuellt fortsatt planering.

Information till BHV är extra viktigt då tidig BCG vaccination av barn till TB positiv rekommenderas.

Efterkontroll hos barnmorska på BMM

  • Följ upp att nyförlösta från riskländer har screenats med IGRA test under graviditeten.

Vid behov kontakta

  1. Smittöverföring till barnet kan få allvarliga konsekvenser. (Ormerod P. Tuberculosis in pregnancy and the puerperium. Thorax 2001; 56: 494–9).
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination. (Uppdaterad: 2022-02-21).
  3. INFPREG Tuberkulos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderat: 28 april 2022

Till toppen