Beställningsportal, asylsökande och papperslösa - manual

14 juni 2023

Manuell beställning till asylsökande och papperslösa som får graviditetsdiabetes och behöver stickor och lansetter under sin graviditet.

När ni har en gravid som är asylsökande eller papperslös inskriven vid er BMM och är i behov av material. Måste det beställas manuellt via hjälpmedelscentralen via blankett. Det finns inte möjlighet att beställa till papperslösa i Beställningsportalen. Se rutin nedan:

Personer utan tillstånd

Enligt ”lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd” kan barn och ungdomar som inte fyllt 18 år få tillgång till subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive hjälpmedel. De personer som fyllt 18 år har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå samt hjälpmedel som är direkt kopplade till den. Alla hjälpmedel är avgiftsfria för personer utan tillstånd i Stockholms län.

Förskrivning av hjälpmedel kan inte göras i Beställningsportalen eftersom personer utan tillstånd saknar LMA-nr. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ett godkännande. Därefter kontaktas hjälpmedelsverksamheten inom aktuellt område för överenskommelse av handläggningsrutin, reservnummer ska alltid anges i all förskrivning. Hjälpmedelsverksamheten gör en manuell fakturering som hanteras av Asylenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Regionerna ska erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå (vänta) inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning.

Frågor till asylenheten skickas till flyktingfragor.hsf@sll.se