Sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård - remiss från BMM

Bakgrund

Sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård innebär att ett team av barnmorskor följer den gravida genom graviditet, förlossning och eftervård. Vårdformen erbjuds på de förlossningskliniker som tecknat ett tilläggsuppdrag för det och kallas även Min Barnmorska.

Remittering

Gravida som uppfyller kriterierna* för sammanhållen vårdkedja ska erbjudas remittering till förlossningsklinik med tilläggsuppdraget i graviditetsvecka 16 eller när behovet identifierats. Remissen är ett underlag för bedömning och prioritering. Det är mottagande förlossningsklinik som avgör om den gravida kan tas emot.

*Kriterier enligt förlossningsklinikernas tilläggsuppdrag
Sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård:

 • Folkbokförd inom Region Stockholm
 • Gravid med måttlig eller svår förlossningsrädsla utifrån Fear of birth scale (FOBS) och ha en önskan om att föda vaginalt och/eller
 • Gravid och bedömts ha ett särskilt behov av kontinuitet utifrån en eller flera av de socioekonomiska variabler som omfattas av Care Need Index (CNI), se relevanta variabler nedan:
  • Utlandsfödd – Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika
  • Arbetslös
  • Ensamstående
  • Person som flyttat in i området (som nyinflyttad antas att den gravida har ett sämre lokalt nätverk)
  • Lågutbildad

Konsultationsremiss skrivs i Take Care.

Remissen bör innehålla:

 • Paritet och BP
 • Språk och tolkbehov
 • Eventuell tidigare komplicerad eller traumatisk förlossning
 • FOBS-skattning
 • Faktorer som tyder på svår rädsla enligt riktlinjen om förlossningsrädsla:
  • Undviker att läsa om, se bilder på eller tala om förlossningen.
  • Sömnstörning, oro, ångest, koncentrationssvårigheter.
  • Tror sig inte alls kunna föda. Gråter ofta. Förbereder inte för barnets ankomst.
  • Skjutit upp att bli gravid, genomgått abort på grund av rädslan.
 • Psykosocial situation – eventuellt bristande socialt stöd, dålig relation till partner, socioekonomiska faktorer enligt CNI, se ovan
 • Eventuell psykisk ohälsa, t.ex. ångestproblematik, tidigare depression, anamnes på våld och sexuella övergrepp

Gravida som uppfyller kriterierna har möjlighet att själva ansöka om att få tillgång till vårdformen genom att skriva en egenremiss. Egenremiss skrivs i Alltid Öppet.

Förlossningskliniker med tilläggsuppdraget

För mer information

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 15 maj 2024

Till toppen