Anestesibedömning under graviditet

Gravida med ökad risk för komplikationer i samband med anestesi eller födsel kan behöva bedömas av anestesiolog.

Remiss skickas av ansvarig barnmorska/ läkare för obstetrisk anestesiologisk bedömning till spec-MVC eller anestesiklinik, utifrån lokal rutin, på valt sjukhus. Remitterande ansvarar för att remissvaret dokumenteras i förlossningsjournalen

Remissen bör innehålla

 • En tydlig frågeställning
 • Beräknad partus
 • Tolkbehov
 • Anamnes/bakgrund inkl uppgift om tidigare op, aktuella röntgenutredningar

Indikationer

 • Diskbråck som har neurologisk påverkan i benen
 • Tidigare större ryggkirurgi och/eller kvarvarande instrumentarium eller med skolios i ländryggen
 • Koagulationsrubbningar som har bedömts av läkare på koagulationsmottagningen
 • BMI ≥ 40
 • Uttalad smärtproblematik
 • Tidigare anestesiologiskt problem
 • Övriga tillstånd t.ex. allvarliga kardiella, metabola och/eller endokrina sjukdomar

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Publicerad: September 2023

Godkänd av: Eva Östlund, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen