Antibiotikaprofylax vid kejsarsnitt

Akuta och elektiva

Bakgrund

  1. Antibiotikaprofylax reducerar påtagligt risken för postoperativa infektioner, framför allt inflammation i livmoderslemhinnan, efter akut och planerat kejsarsnitt (måttligt starkt vetenskapligt underlag).
  2. Effekten av endosprofylax är jämförbar med flera doser (starkt vetenskapligt underlag).
  3. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra vilken typ av antibiotika som har bäst effekt.
  4. Effekten är bäst om antibiotika ges före avnavling med hänsyn till kvinnan. Långtidseffekt på barnet är inte helt klarlagda.

Rekommenderad antibiotika vid behandling

Vid akuta och elektiva kejsarsnitt ges en profylaxdos till alla kvinnor enligt nedan. Behandlingen bör ges före spinal/generell anestesi om möjligt.

  • 1,5 g Cefuroxim IV i engångsdos
  • Vid känd PC allergi ges 600 mg Klindamycin IV i engångsdos