Feber under förlossning

Intrapartal feber

Definition

Rektaltemperatur > 38°C räknas som feber.

Feber kan ha olika orsak. I denna riktlinje baseras handläggningen och eventuella åtgärder på förekomst av epiduralbedövning, andra tecken på infektion samt grad av temperaturstegring

Symtom för misstanke om infektion

 • Sjukdomskänsla hos mor
 • Frossa
 • Maternell takykardi
 • Purulent eller illaluktande fostervatten
 • Ömhet över livmodern
 • Fostertakykardi

Rektal temperaturmätning är det som rekommenderas och vars gränser flödesschemat ovan är uppbyggt utifrån.

Alla kvinnor med temp > 38°C bör

 • erhålla IV vätska
 • kylas av med svala handdukar, sänkt rumstemperatur
 • få säkerställd progress av förlossningen.

Monitorering vid temp > 38°C

 • kontinuerlig CTG
 • rektal temperaturmätning varje timme
 • NEWs-kontroller

Vid tecken till intrauterin infektion bör något av följande noteras

 • fetal takykardi > 160 slag
 • illaluktande fostervatten/flytning
 • ömhet över uterus
 • maternell takykardi alt frossa alt sjukdomskänsla.

Innan IV antibiotika administreras rekommenderas

 • provtagning med CRP och blodstatus samt odlingar från urin, vagina samt blododling x 2
 • nya odlingar vid frossa.

Behandlingslängd

Minimum 24 timmar, utsättning efter klinisk bedömning

Rekommenderad antibiotika vid behandling

 1. Piperacillin/ Tazobactam 4 g x 4 IV som bredspektrum ab vid tecken till intrauterine infection alternativt temp ≥39
 2. Clindamycin 900 mg x 3 IV, om allergisk mot penicillin

IV behandling ges alltid i 24 timmar från första dos, därefter nytt ställningstagande av läkare. Om kvinnan är feberfri och kliniskt förbättrad, kan IV antibiotika sättas ut och temp kontrolleras två gånger per dygn, under hela BB-vårdtiden. Om febern kommer tillbaka får ny bedömning avseende po el IV antibiotika göras av läkare.

Kvalitetsindikatorer

Andelen av de kvinnor som har diagnosen O75 som är odlade och/eller fått behandling.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: November 2020

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen