Interkurrent sjukdom

Arbetsrutiner - Specialistmödravård

Syfte: Att skapa en patientsäker vårdkedja från behandlande specialist, mödrahälsovård, förlossningsklinik till barnhälsovård.

Bedömning vid interkurrent sjukdom

Gravid kvinna med kronisk sjukdom remitteras via Barnmorskemottagning, annan specialistläkare eller tar själv kontakt med Specialistmödravård. Vissa tillstånd kan bedömas vid den läkarmottagning som finns på Barnmorskemottagningarna.

Diabetes utgör undantag med eget vårdprogram under graviditet.

Vid bedömning ska följande beaktas:

 • Vilken/vilka vårdnivåer behövs
 • Planerat samarbete med annan specialist/specialister inklusive anestesiolog
 • Planering för läkemedelsbehandling under graviditet
 • Planering för eventuell amning och läkemedelsbehandling

Dokumentation av läkare

 • Sker i Obstetrix med kopia i Take Care för de kvinnor som har andra vårdkontakter än Barnmorskemottagning/Specialistmödravård.
 • En journalkopia ges med fördel till kvinnan så att information kan följa kvinnan och barnet i vårdkedjan till BB och BVC.

Läkemedelsbehandling under graviditet och amning

 • Information och planering för amning hos kvinna med kronisk läkemedelsbehandling, eller eventuell avrådan från amning, bör ske under graviditeten.
 • Kvinnan bör ges möjlighet att göra ett så välinformerat beslut som möjligt avseende amning om inte absolut kontraindikation föreligger.
 • Ett samarbete kan behövas mellan obstetriker, kvinnans specialistläkare och barnläkare inom BB-vården där kvinnan kommer att föda.

Att beakta vid läkemedelsbehandling

 • Behöver strategi ändras vid eventuell prematurbörd?
 • Ändrad strategi vid eventuell försämring hos modern som kräver ökad dosering/annan läkemedelsbehandling?
 • Vid immunosuppressiv läkemedelsbehandling under graviditet hos kvinnan är det inte självklart att barnet erbjuds levande vaccin via BVC. I det allmänna vaccinationsprogrammet gäller det för närvarande Rotavirusvaccin vid ca 4 och 10 veckors ålder, BCG-vaccination vid ca 6 månaders ålder (riskgrupper) och MPR vid 18 mån ålder (men inte sällan tidigare av praktiska skäl). Detta gäller i synnerhet kvinnor som haft s.k. biologiska läkemedel under graviditet. Önskar kvinnan en diskussion avseende detta under graviditet kontaktas BB-barnläkare.
 • Kvinna med biologiska läkemedel bör inte ges Rubellavaccin på BB utan att behandlande läkare har kontaktats.

Om innehållet

Uppdaterad: Januari 2020

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen