Järnbrist och järnbristanemi

Järnbrist och järnbristanemi under graviditet och postpartum.

Definition

Järnbrist och järnbristanemi under graviditet:

 • Till graviditetsvecka 28: s-ferritin < 30 ug/L och Hb < 110 g/L
 • Från graviditetsvecka 28: s-ferritin < 30 ug/L och Hb < 105 g/L

Anemi postpartum

 • Hb < 100 g/L

Indikation för behandling under graviditet

Före graviditesvecka 28:

Om s-ferritin och/eller Hb ligger under de ovan definierade nivåerna rekommenderas peroralt järn i första hand (enligt befintliga riktlinjer). För bästa upptag ska järnet tas mellan måltider och tillsammans med c-vitamin.

Om ej adekvat stegring av blodvärdet efter ca 4 veckor (10-15 g/L), vid uttalad symtomatologi som antas bero på järnbrist eller järnbristanemi och/eller om kvinnan ej kan ta järntabletter p.g.a. biverkningar - ställningstagande till om intravenöst järn ska ges. Enligt Janusinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan i.v. järn ges även i första trimestern. Järn passerar inte placentabarriären. Det är mycket ovanligt med allvarlig reaktion när järn ges intravenöst.

Däremot förekommer i ca 5 % av fallen en snabbt övergående benign reaktion, vg se nedan.

Efter graviditetsvecka 28:

Om s-ferritin och/eller Hb ligger under de ovan definierade nivåerna är det oftast för kort tid kvar till förlossningen för att järndepåerna ska hinna fyllas med hjälp av peroralt järn. Intravenöst järn ska övervägas.

Behandling av anemi postpartum

S-ferritin är en akutfasreaktant och är falskt för högt efter förlossning. Det tillför alltså inget diagnostiskt och är ej lämpligt som underlag för vilken behandling som ska ges.

Indikationer för behandling postpartum

 • Hb < 70 g/L: ge 1 E-konc. Utvärdera efter det om ytterligare 1 enhet ska ges
 • Hb < 80 g/L och uttalad symtomatologi ge 1 E-konc. Utvärdera efter det om ytterligare blod ska ges
 • Hb < 90 g/L: iv järn (1000 mg)
 • Hb > 90 g/L utan symtomatologi talande för anemi rek. i första hand peroralt järn. Det tar minst 3 månader att fylla järndepåerna peroralt.
 • Hb < 100 g/L och symtomatologi som vid anemi rek. i.v. järn (1000 mg)
 • Vid större förlossningsblödning (≥ 1000 ml) läkarbedömning oavsett Hb-värde: överväg att ge iv järn (1000 mg) även om blodtransfusion har getts. Det kan ges samma dag som blodtransfusionen.

Bakgrund

 • Anemi före förlossningen ökar blödningsrisken vid partus.
 • Anemi före förlossningen medför ökad risk för blodtransfusioner med risk för komplikationer såsom immunisering, transfusionsreaktioner, smitta och potentiellt ökad trombosrisk.
 • En enhet e-konc. innehåller bara 200 mg järn och det frigörs också sent efter transfusionen. Därför behövs snabb påfyllnad av järndepåerna helst före hemgång från BB. Det behövs minst 1000 mg järn för att höja Hb från 80 till 100 g/L.
 • Järnbrist med eller utan anemi vid partus gör att kvinnans blodvärde efter förlossningen normaliseras långsammare, ssk om kvinnan blöder rikligt.
 • Låga järn- och blodvärden efter partus påverkar kvinnans livskvalité och ökar risken för postpartum depression.
 • Barn födda av kvinnor med järnbrist har ökad risk för järnbrist även långt efter förlossningen. Det är visat att det kan påverka barnets kognitiva utveckling.
 • Järnbristanemi kan försämra anknytning mellan mor och barn
 • Järnbristanemi efter förlossningen förkortar amningsperiodens längd

Reaktion vid administrering av iv järn (Fishbane reaktion)

Benigna snabbt övergående reaktioner kan uppkomma snabbt efter att infusionen påbörjats (½ till enstaka minut). Hos gravida kvinnor har det i en studie visats förekomma i ~5 % av fallen. Inga “äkta” IgE medierade anafylaktiska reaktioner har observerats hos gravida kvinnor. Symtom är ofta tryck över bröstet och ansiktsrodnad/värmekänsla. Om det uppkommer avslutas infusionen. Symtomatologin viker ofta efter några få minuter. Påbörja infusionen efter ca 15 minuter, initialt med halva infusionstakten. Observera pat. 30 minuter efteråt.

 1. Michael K Georgieff. Iron deficiency in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020Oct;223(4):516-5
 2. Auerbach M, Boccia R: How should we treat pregnant women with iron deficiency?
  ASH (American Society of Hematology) Clinical news October 1, 2018
 3. Milman N, Taylor CL, Merkel J, Brannon PM. Iron status in pregnant women and
  women of reproductive age in Europe. Am J Clin Nutr. 2017 Dec;106(Suppl ):1655S-
  1662S.
 4. Aline Marileen Wiegersma, Christina Dalman, Brian K Lee, Håkan Karlsson, Renee
  M Gardner: Association of Prenatal Maternal Anemia With Neurodevelopmental
  Disorders. JAMA Psychiatry2019 Dec 1;76(12):1294-130
 5. France M Rioux, Nadya Savoie, Jacques Allard. Is there a link between postpartum
  anemia and discontinuation of breastfeeding? Can J Diet Pract Res 2006;67(2):72-6.
 6. Wesström J. Safety of intravenous iron isomaltoside for iron deficiency and iron
  deficiency anemia in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2020 May;301(5):1127-1131.
 7. Rampton D, Folkersen J, Fishbane S, Hedenus M, Howaldt S, Locatelli F, Patni S,
  Szebeni J, Weiss G. Hypersensitivity reactions to intravenous iron: guidance for risk
  minimization and management. Haematologica. 2014 Nov;99(11):1671-6

Om innehållet

Publicerad: 31 maj 2022

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen