Vattenavgång utan värkar, fullgången tid

Från och med v 37+0 (PROM)

Telefonsamtal

Vid misstänkt vattenavgång och väsentligen okomplicerad graviditet bör patienten komma in för kontroll inom 6-8 timmar. Om rörligt fosterhuvud vid senaste kontrollen på MVC ska patienten komma in för kontroll direkt. Om komplicerad graviditet eller mekoniumfärgat fostervatten ska patienten komma in direkt.

Diagnos av vattenavgång

 • Synligt fostervatten rinner.
 • Fostervatten ses vid spekulumundersökning, utförd av läkare eller barnmorska.
 • Kontroller (vid fastställd vattenavgång) CTG, BT, temp
 • Yttre palpation, fosterläge samt föregående fosterdels inställning i bäckeningången.
 • Inre undersökning/palpation endast vid värkar

Handläggning

 • Frisk kvinna med okomplicerad simplexgraviditet, klart fostervatten, fosterhuvud välinställt i bäckeningången, normalt CTG och utan etablerat värkarbete kan gå hem efter muntlig och skriftlig information. I dessa fall kan barnmorskan självständigt bedöma patienten, signera CTG, informera kvinnan och låta henne gå hem. Åter inom ca 2 dygn för induktion, oavsett vaginalundersökning.
 • Vid föregående huvud rörligt i/ovan bäckeningången, avvikande bjudning, känd GBS eller mekoniumfärgat fostervatten stannar patienten för observation/planering av förlossning.
 • Vid GBS-kolonisering eller mekoniumfärgat fostervatten, tjockt eller tunt, bör induktion påbörjas så snart som möjligt men senast inom 24 timmar.
 • Vid maternell sjukdom, komplicerad graviditet eller avvikande CTG - individuell bedömning.
 • Om kvinnan inte vill vänta kan induktion erbjudas inom 24 timmar.

Vid rörligt huvud och vattenavgång

 • Övervakning med temp och CTG x 2 eller enligt läkarordination.
 • Om fosterhuvudet ställer in sig efter inläggning kan kvinnan få gå hem i väntan på induktion.

Antibiotikaprofylax

 • Vid vattenavgång > 18 tim och aktivt värkarbete eller påbörjad induktion med upprepade vaginala undersökningar
 • Om känd GBS – påbörjas vid etablerat värkarbete
 • Inf fenoximetylpenicillin (Bensyl-pc) 3 g x 4 iv
 • Vid penicillinallergi – inf klindamycin (Clindamycin) 900 mg x 3 iv

Bakgrund

Vid jämförelse mellan induktion inom 24 tim eller expektans finns ingen övertygande evidens för att det ena är bättre än det andra vad gäller utfall för barn eller mor, inte heller när det gäller andel kejsarsnitt. Detta gäller dock inte vid GBS med vattenavgång där risk för infektion för mor och barn är ökad vid expektans.

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. Hannah ME, Ohlsson A, Farine D, Hewson SA, Hodnett ED, Myhr TL, et al. Induction of labor compared with expectant management for prelabor rupture of the membranes at term. Term-PROM study group. NEJM 1996; 334: 1005-1010.
 2. Håkansson S, Axemo P, Bremme K, Bryngelsson AL, Carlsson Wallin M, Ekström CM, et al. Swedish working group for the prevention of perinatal group B streptococcal infections. Group B streptococcal carriage in Sweden: a national study on risk factors for mother and infant colonization. Acta ObstetGynecolScand2008; 87:50-58. Sid 3(3)
 3. Ladfors L, Tessin I, Mattsson LA, Eriksson M, Seeberg S. Risk factors for neonatal sepsis in offspring of women with prelabor rupture of the membranes at 34-42 weeks. J Perinat Med 1998; 26:94-101.
 4. Middleton P, Shepherd E, Flenady V, McBain RD, Crowther CA. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 4;1:CD005302. doi:10.1002/14651858.CD005302.pub3. Review.
 5. Money D, Allen VM. The Prevention of Early-Onset Neonatal Group B Streptococcal Disease. J Obstet Gynaecol Can. 2016 Dec;38(12S):S326-S335. doi: 10.1016/j.jogc.2016.09.042. Epub
  2017 Jan 4. PMID: 28063544.
 6. Money D, Allen VM; INFECTIOUS DISEASES COMMITTEE. The prevention of early-onset neonatal group B streptococcal disease. J Obstet Gynaecol Can. 2013 Oct;35(10):939-948. doi: 10.1016/S1701-2163(15)30818-5. PMID: 24165063.
 7. Mynarek M, Bjellmo S, Lydersen S, et al. Prelabor rupture of membranes and the association with cerebral palsy in term born children: a national registry-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 20, 67 (2020). https://doi.org/10.1186/s12884-020-2751-3
 8. Seaward PG, Hannah ME, Myhr TL, Farine D, Ohlsson A, Wang EE, et al. International multicentre term prelabor rupture of membranes study: Evaluation of predictors of clinical chorioamnionitis and postpartum fever in patients with prelabor rupture of membranes at term. AJOG 1997; 177:1024-1029.

Om innehållet

Uppdaterad: November 2021

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen