Levnadsvanor

Stöd till hälsosamma levnadsvanor kan förbättra patienters hälsa och jämlikheten i hälsa.

Arbetet med att främja hälsa och goda levnadsvanor behöver bedrivas inom många olika sektorer i samhället. Hälso- och sjukvården kan bidra till det och har ett särskilt ansvar att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor på individnivå.

Till toppen