Levnadsvanor

Levnadsvanor omfattar arbetet med att främja hälsa och goda levnadsvanor som bedrivs inom många olika sektorer i samhället.

Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor på individnivå.