Levnadsvanor

Arbetet med att främja hälsa och goda levnadsvanor behöver bedrivas inom många olika sektorer i samhället.

Hälso- och sjukvården kan bidra till det och har ett särskilt ansvar att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor på individnivå.

Till toppen