Utbildning

Bedömning, behandling och uppföljning
av barn med symtomgivande kort tungband

Presentationer med ljud som riktar sig till vårdpersonal som inte kan vara med vid ordinarie utbildningstillfällen samt till de som behöver känna till vårdkedjan.

Till toppen