Öron-, näs- och halssjukdomar

Vid öron-, näs- och halssjukdomar undersöks och behandlas patienter som har symtom, sjukdomar eller skador i öronen, näsan, bihålorna, munnen, svalget, struphuvudet eller halsen. Det kan röra sig om till exempel nedsatt hörsel, operation av tonsiller, halsbölder, svåra näsblödningar eller infektioner.

Både öppen- och slutenvård omfattas inom samtliga vårdnivåer.

Till toppen