Utbildning

Bedömning, behandling och uppföljning
av barn med symtomgivande kort tungband

Presentationer i powerpoint-filer med ljud. Utbildningen riktar sig till vårdpersonal som inte kan vara med vid ordinarie utbildningstillfällen samt till de som behöver känna till vårdkedjan.