Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar delas in i inflammatoriska led- och ryggsjukdomar och inflammatoriska systemsjukdomar, till exempel SLE, jättecellsarterit (GCA), myosit och systemisk skleros.

De flesta reumatiska sjukdomar är kroniska. Utöver läkemedemedelsbehandling är förebyggande och rehabiliterande åtgärder av stor betydelse för att minska lidande, öka livskvaliteten och öka patienternas möjligheter att delta i samhällets alla delar.

Till toppen