Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar delas in i inflammatoriska led- och ryggsjukdomar, med exempelvis reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, samt inflammatoriska systemsjukdomar, med exempelvis SLE, jättecellsarterit (GCA), myosit och systemisk skleros.