Rörelseorganens sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar omfattar vanligt förekommande sjukdomar i rörelseorganen såsom artros i leder, ryggsjukdomar och även vissa skador.

Det övergripande målet är att bota eller nå en acceptabel funktions- och smärtsituation för patienten genom att stärka omhändertagandet. Från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och ibland livslång uppföljning samt god rehabilitering.