Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper och påverkar ofta flera av kroppens organ och funktioner. De är många gånger komplexa och medför svåra funktionsnedsättningar. Patienterna behöver därför ofta vård av många olika specialister och olika stödåtgärder från samhället i övrigt.

Information om sällsynta sjukdomar finns på CSD i samverkan.

Till toppen