Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper och påverkar ofta flera av kroppens organ och funktioner. De är många gånger komplexa och medför svåra funktionsnedsättningar.

Information om sällsynta sjukdomar finns på webbplatsen Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan.

Till toppen