Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper och påverkar ofta flera av kroppens organ och funktioner. De är många gånger komplexa och medför svåra funktionsnedsättningar. Patienterna behöver därför ofta vård av många olika specialister och olika stödåtgärder från samhället i övrigt.

Information om sällsynta sjukdomar finns på webbplatsen Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan. CSD i samverkan verkar för att ge stöd och information till hälso- och sjukvården, enskilda personer och andra samhällsaktörer om medicinsk expertis för sällsynta diagnoser samt om stöd och service i samhället. CSD har ett nära samarbete med regionens alla expertteam. .

Till toppen