Geting- och bistick

Giftet från getingar, bin och humlor består av peptider, enzymer och aminer t ex histamin. Det finns 12 getingarter i Sverige, men giftet från dem korsreagerar. Efter bistick sitter gadd och giftblåsa kvar. Det är ovanligt med stick av humla, men giftet korsreagerar med bigift.

Klinisk bild

Stickreaktionen kan bero på en toxisk effekt eller vara orsakad av allergi. I de flesta fall blir det endast en lokal reaktion, med brännande smärta, rodnad och lätt svullnad kring stickstället. Lokalreaktionen kan ibland tillta med ett maximum efter ett par dagar.

Systemeffekter beror oftast på allergi, men vid stort antal stick kan de vara toxiskt utlösta. Den vanligaste allergiska allmänreaktionen är generell urtikaria med eller utan angioödem. Andra reaktioner kan vara illamående, buksmärtor, bronkospasm, blodtrycksfall och chock. Dessa reaktioner inträder oftast snabbt efter sticket.

Behandling och uppföljning av anafylaxi

Se avsnittet om anafylaxi.

Behandling och uppföljning av lokala reaktioner

  • Ta bort gadden. Den lokala reaktionen kan lindras genom att fukta huden och gnida in en tablett med acetylsalicylsyra eller ibuprofen på stickstället.
  • Besvären kan också lindras genom att kyla med is eller att gnida in lite kortisonkräm eller Xylocainsalva på stickstället.
  • För att undvika att patienten kliar sönder huden kan en kompress sättas över stickstället.
  • Vid mycket besvärande lokalreaktion kan en kort kur med peroralt kortison ges, tabl Prednisolon 5 mg, 5 x 1 i 2-3 dagar.
Till toppen