Lokalanestetika

Vid epiduralanestesti har man rapporterat allvarliga biverkningar i 1:10000, vid regional anestesi i 1:1000.

Klinisk bild

Tillförsel av höga doser parenteralt är toxiska. Tidigt i förloppet och vid måttligt allvarlig förgiftning uppträder domningskänsla i tungan och runt munnen, tinnitus, synstörning, talsvårigheter, muskelryckningar mm.

Vid allvarlig förgiftning: Medvetandepåverkan – koma, kramper, bradykardi, AV-block, asystoli, VT/VF. Blodtrycksfall – chock.

Behandling

  • Oxygen, övervakning av luftvägar, eventuellt intubation.
  • Diazepam vid kramper.
  • Lipidbehandling, se kapitel. Kontakta GIC.
Till toppen