Gastrointestinal blödning – nedre

Orsaker

Rött blod i avföringen kommer oftast från blödning i colon eller rektum, t ex på grund av divertikulos, cancer, polyper, inflammation, angiodysplasier, trauma mot rektum. Blödning från övre mag-tarm­kanalen kan vid snabb tarmpassage te sig som nedre gastrointestinal blödning. Antikoagulantia?

Klinisk bild

Vanligen opåverkad patient där blödningen slutar spontant men vid stor blödning cirkulatorisk påverkan och tecken till hypovolemi.

Utredning

Vid kraftig blödning och möjlig övre GI-blödning först gastroskopi, annars beställs i första hand recto-, sigmoidoskopi alternativt koloskopi akut eller polikliniskt.

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Blodgruppering och bastest om behov av transfusion. Leverprover och PK vid leversjukdom eller alkoholism.

Vid större blödning som inte avstannar spontant kan angiografi för diagnostik och behandling av blödningskällan övervägas.

Behandling

  • Vid cirkulationspåverkan/chock, handläggning, se Chock. Akut kirurg-konsultation.
  • Blodtransfusion restriktivt vid kronisk blödning och stabil cirkulation, mål Hb >70 g/l. Vid symtomgivande hjärtsjukdom högre gräns, Hb 80-90 g/l. Plasma eller koagulationsfaktor-koncentrat ges vid koagulationsrubbning eller PK >1,6. Octostim överväges enligt rekommendation i avsnitt Gastrointestinal blödning – övre.

ICD-kod: GI blödning UNS K92.2

Till toppen