Bensår

Bakgrund

Handläggningen av bensår är ofta komplicerad, då symtom som sekretion, rodnad, svullnad och smärta förekommer trots att infektion inte föreligger. Odla endast vid infektionstecken (allmänpåverkan, ökad sekretion och feber) samt värdera odlingsfynd i förhållande till kliniken. Kolonisation av hudbakterier och tarmflora är vanlig och bör ej behandlas (med undantag för diabetiker där även gramnegativa bakterier kan vara betydelsefulla). Behandla fram för allt streptokocker och stafylokocker. Var mer liberal med att behandla arteriella bensår.

Utredning

CRP, LPK. Sårodling. Överväg kärlutredning.

Behandling

Överväg kompressionsbehandling, avlastning eller kärlkirurgi.
Antibiotikabehandling är endast indicerad vid tecken på allmänpåverkan, ökad rodnad kring såret eller då djupare vävnader är involverade. Empirisk behandling, tabl Flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 alternativt inj Kloxacillin 2 g x 3-4. Total behandlingstid 7 dygn.

Fotsår hos diabetiker, se kapitel.

ICD-kod: Bensår som ej klassificeras annorstädes L97.9; Varicer i nedre extremiteterna med bensår I83.0; Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation I83.2

Till toppen