Toxiskt chock syndrom

Definition

Infektion med i första hand toxinproducerande Staphylococcus aureus eller Streptococcus pyogenes (Grupp A streptokocker, GAS).

Klinisk bild

Influensaliknande insjuknande med feber, frossa, muskelvärk, illamående, kräkningar och diarré, följt av multiorgansvikt och chock. Erytem vanligt, beroende på fokus, t ex tonsillit, mjukdelssmärta, smultromtunga. Postpartum eller förekomst av tampong, sår.

Utredning

Lab och utredning som vid sepsis, handläggning som vid allvarlig mjukdelsinfektion (separat avsnitt) om misstanke om detta (”pain out of proportion”).

Behandling

Se sepsisavsnittet. Tidig kirurgisk konsultation vid behov (mjukdels-infektion, ÖNH-fokus, gynsfären). Kontakta infektionskonsult. Ofta start med Imipenem-cilastatin 1 g x 4 plus Klindamycin 600 mg x 3 parenteralt. I vissa fall ges högdos intravenöst immunoglobulin.

ICD-kod: A48.3

Till toppen