Akut hjärtstopp

Orsaker

  • Kammarflimmer, se särskilt vårdprogram.
  • Andra arytmier: Asystoli med RR-intervall >10 s.
  • Andra tillstånd med djup medvetslöshet, andningsstopp och icke palpabel puls. Svår sömnmedelsförgiftning. Uttalad hypotermi. Hjärnblödning med akut inklämning. Terminal chock oberoende av orsak med omätbart blodtryck och PEA (pulslös elektrisk aktivitet på EKG).

Akut angiografi/PCI efter hjärtstopp

Ca 30 % av hjärtstoppspatienter med AKS har ocklusion i ett kranskärl trots frånvaro av ST-höjningar. Akut angiografi/PCI utförs i följande tre fall: 1. EKG med ST-höjning eller grenblock/kammarpacad rytm. 2. Cirkulatorisk instabilitet trots inotropa läkemedel. 3. Återkommande allvarlig ventrikulär arytmi. Alla patienter som överlevt hjärtstopp bör angiograferas före utskrivning.

ICD-kod: I46.9; Åtgärdskod A-HLR: ZXG05

Till toppen