Differentialdiagnos vid bröstsmärtor

Potentiellt livshotande

Hjärtinfarkt

Retrosternal bröstsmärta i regel av hög intensitet, tryck eller sveda i bröstet med duration mer än 20 minuter med utstrålning till en eller båda armarna, hals, käke. Ibland föregånget av attacker som ökat i intensitet senaste dagarna. Symtom enbart från annan kroppsdel, t ex rygg, buk eller armar, förekommer men är sällsynt.

Angina pektoris

Symtom som vid hjärtinfarkt, men generellt sett lägre intensitet och kortare duration än vid hjärtinfarkt. Symtomen debuterar i regel vid ansträngning men kan även förekomma i vila.

Perikardit

I regel intensiv bröstsmärta relaterad till kroppsläge och andning. Förvärras ofta i liggande.

Lungemboli

Andnöd vanligen dominerande symtom. Plötslig eller smygande debut med tryckkänsla, måttliga smärtor i bröstet. Pleurala, andningskorrelerade smärtor orsakade av lunginfarkt/pleurit är relativt vanligt. Svimning är ett allvarligt tecken.

Aortadissektion

Plötsligt insjuknande med kraftig thoraxsmärta. Migrerande smärta och symtom. Utstrålning till rygg, buk mm.

Hjärtsvikt/lungödem

Andnöd dominerar. Beskrivs ibland som bröstsmärta men det rör sig i regel mer om tryckkänsla i bröstet.

Esofagusrift, -ruptur

Sällsynt tillstånd associerat till kraftiga kräkningar. Dov thorax­smärta. Ofta andningsbesvär och feber. Lungröntgen visar ofta pneumothorax, pneu­mo­mediastinum, subkutant emfysem eller pleuraexudat.

Mediastinit – efter thoraxoperation

Dov thoraxsmärta, -ömhet. Feber, allmänpåverkan. Eventuellt sårinfektion. DT-undersökning ej diagnostisk. Klinisk diagnos. Kräver i regel reoperation, kontakta toraxkirurg.

Andra orsaker

Diskbråck

Svåra smärtor av rhizopatityp. Initialt är patienten ofta immobiliserad på grund av svår smärta.

Myalgi

Distinkt palpationsömhet motsvarande muskulatur inom thorax. Ofta utlöst av onormal muskelaktivitet eller virusinfektion.

Osteoporos – kotkompression

Vanligt hos äldre. I regel långvariga besvär. Rörelserelaterad. Palpations-ömhet i bröstkorgen och övre delen av buken.

Pleurit

Skarp – skärande andningskorrelerad thoraxsmärta.

Pneumothorax eller pneumomediastinum

Dov eller andningskorrelerad thoraxsmärta som ibland debuterar efter host­attack. Dyspnékänsla. Nedsatt andningsljud över drabbad lunga.

Reflux

I regel lindrigare smärta än hjärtinfarkt men kan ha samma utbredning. Matrelation samt accentuering i liggande och nattetid.

Rhizopati

Smärtor/domningar som strålar ut från nacke-rygg, mot ena armen eller sidan. Ofta rörelserelaterad.

Kostokondrit (Tietzes syndrom)

Palpationsömhet över brosk-bengränsen för costa 2-4 ofta vä sida.

Herpes zoster

I tidigt skede och lokaliserad till (vänster) thorax.

Till toppen