Postinfarktsyndrom (PMI) och postkardiotomisyndrom

Definition

Troligen immunologisk reaktion med inflammation och exudat i perikardiet och/eller pleura. Debuterar 2-10 v efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation hos några procent. Prognosen är i regel god.

Klinisk bild

 • Trötthet, lätt feber. Konditionsnedsättning relaterad till mängden exudat.
 • Andnings- och rörelserelaterade bröstsmärtor av ”perikardittyp”.
 • Takykardi, ökad andningsfrekvens och pulsus paradoxus i uttalade fall.
 • Gnidningsljud vid hjärtauskultation är ovanligt.
 • Nedsatt andningsljud och dämpning vid pleuraexudat.

Utredning

 1. Blodprover: Blodstatus, CRP, SR.
 2. EKG kan visa tillstånd efter hjärtinfarkt. Generella lätta ST-höjningar stöder diagnosen.
 3. Ekokardiografi visar perikardvätska. Mindre mängder vätska är vanligt första veckorna efter infarkt eller thoraxoperation och är inte diagnostiskt.
 4. Hjärt-lungröntgen visar hjärtförstoring relaterad till vätskemängden. Ofta även pleuravätska. Lunginfiltrat förekommer.
 5. DT thorax visar perikardvätska och i regel även pleuravätska.

Behandling

 1. Vid takykardi, blodtrycksfall och stor mängd vätska i perikardiet (högerkammarkollabering) rekommenderas perikardpunktion och dränering av vätskan. Ingreppet behöver sällan utföras akut under jourtid.
 2. Smärtbehandling: Tabl paracetamol (Alvedon) 0,5-1 g x 3-4.
 3. Antiinflammatorisk behandling. NSAID i första hand. I svårare fall eller vid recidiv ges steroider (startdos 30 mg x 1) eller kolchicin.
 4. Antikoagulantia utsättes några veckor om möjligt.

ICD-koder: Postinfarktsyndrom I24.1; Postkardiotomisyndrom I97.0

Till toppen