Migrän

Klinisk bild

Migrän är en episodisk åkomma där symtomen utgörs av svår huvudvärk associerad med illamående, kräkning, ljud- och ljuskänslighet. Ca 60 % har en prodrom 1-2 dagar innan en attack med exempelvis eufori, depression, irritabilitet, sug efter mat, förstoppning. Ca 25 % har en aura, oftast flimmerskotom men andra neurologiska symtom som parestesier i ansiktet, dysfasi och motoriska symtom förekommer. Auran behöver inte följas av huvudvärk. Smärtan är oftast ensidig, intensiv, pulserande och förvärras av fysisk ansträngning.

Utlöses av alkohol, stress, menstruation, svält, sömnbrist mm. Attacken varar 4-72 timmar. Om längre attack misstänk status migränosus eller ifrågasätt diagnosen.

Utredning

Om diagnosen ej är känd sedan tidigare bör sekundär huvudvärk (t ex subaraknoidalblödning) ute­slutas vid förstagångsinsjuknande.

Behandling

I första hand rekommenderas tabl/supp Naproxen 750 mg eller ASA 750-1000 mg. Mot illamående inj Meto­clopramid 10 mg iv/im. Diazepam 2-5 mg po/iv kan prövas som tillägg. I andra hand munsönderfallande tablett Rizatriptan 10 mg.

Profylax mot anfall: Metoprolol depot 50-200 mg x 1 (fler alternativ finns).

ICD-kod: Migrän utan aura G43.0; Migrän med aura G43.1; Migrän ospec. G43.9

Till toppen