Migränassocierad yrsel

Migrän kan ge återkommande yrsel. Vanligare hos kvinnor.

Klinisk bild

Anfall av rotatorisk yrsel med illamående och balansstörning är typiskt. Yrselanfallen varar i minuter till timmar (sällan flera dygn). Ca 50 % får yrsel utan huvudvärk. Oftast debut i ung medelålder eller vid menopaus. Ibland periodvis ostadighet och obehagskänsla vid huvudrörelser.

Utredning

Anamnes. Uteslut andra yrselsjukdomar.

Behandling

Behandling mot migrän minskar också yrselsymtomen. Se Migrän.

ICD-kod: G43.0-9

Till toppen