Förord

Nionde upplagan 2021-07-16

Nionde upplagan har reviderats efter samma principer som de föregående. Många vårdprogram har uppdaterats och några är nyskrivna. Njurkapitlet är omarbetat av redaktionen och granskat av specialist. Kardiologiavsnittet är kongruent med Region Stockholms hjärtkompendium Akut hjärtsjukvård. Infektionskapitlet är uppdaterat efter STRAMA Länk till annan webbplats.. Förgiftningskapitlet är avstämt mot Giftinfo Länk till annan webbplats..

Webbversionen uppdateras löpande.

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Redaktion

 • Doc Johan Hulting, Klin farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
 • Dr Simon Askelöf, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus
 • Dr Sarah Balster, VO internmedicin, Södertälje sjukhus
 • Prof Peter Henriksson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
 • Med dr Mårten Söderberg, VO internmedicin, Södersjukhuset
 • Dr Mats Wistrand, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus
 • Dr Peje Åstrand, Internmedicin och infektion, Danderyds sjukhus

Jävsförhållanden. Inget att rapportera, för detaljer kontakta redaktionen.

Redaktionen vill bli uppmärksammad på fel och oklarheter. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och fakta som bör ingå i nästa upplaga. Kontakta huvudredaktören johan.hulting@regionstockholm.se eller per.astrand@regionstockholm.se.

Upplaga 8: Johan Hulting, Simon Askelöf, Mats Wistrand, Per Åstrand.

Upplaga 6-7: Johan Hulting, Simon Askelöf, Magnus Johanssson, Eva Sjöblom Printz, Mats Wistrand, Per Åstrand.

Upplaga 1-5: Johan Hulting, Inger Gretzer-Qvick, Ulf Ludwigs, Stefan Sjöberg.

Granskare

Pernilla Darlington (lungsjukdomar), Michael Runold (pneumothorax), Oana Romanitan (TIA och stroke), Lars Edwall (njursjukdomar), Christian Kjellander (hematologi och rabdomyolys), Anna Haeggström (gastro- och leversjukdomar), Hossein Karimi (reumatologi), Catarina Lensmar (allergi), Hans Johnsson (DVT); Malin Vading (infektionssjukdomar), Eleni Dima (huvudvärk), Martin Lindberger (epilepsi), Mikael Lehtihet (binjurebarksvikt). Ove Törring (tyreoideasjukdomar).

Åttonde upplagan 2019: Pernilla Darlington (lungsjukdomar), Hossein Karimi (reumatologi), Lars Gottberg (allergi, astma, bistick), Mårten Söderberg (trombossjukdomar), Tora Almgren (njursjukdomar), Mia von Euler (stroke, epilepsi). Anna Haeggström (gastro-leversjukdomar), Jonas Hörnsten (pacemakerpatient på akutmott.), Karin Hildebrand (organdonation), Buster Mannheimer (hyponatremi), Roland Fiskesund (TTP/HUS), Milena de Oliveira e Costa och Malin Vading (infektion).

Sjunde upplagan 2017: Sune Forsberg (förgiftningar), Hossein Karimi (rheumatologi), Lars Gottberg, Maria Starkhammar (allergi, astma, bistick), Mårten Söderberg, Eli Westerlund (trombossjukdomar), Michael Wanecek (elektrolyter), Stelios Karayiannides, Maria von Heijne, Maria Oden-Uhrenius (endokrinologi), Maria Alenklint (malnutrition), Eliane Sardh (porfyri), Sebastian Havervall (gastroenterologi och leversjukdomar), Katja Wyss, Anna Färnert, Milena de Oliveira e Costa, Ola Blennow, Katarina Brodin (infektion), Richard Åhlberg (hematologi), Mia von Euler, Elisabeth Änggårdh-Rooth (stroke), Peter Alpkvist (subaraknoidalblödning), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barré), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberger (epilepsi), Johan Ejerhed (konfusion/delirium hos äldre), Saga Nybäck (yrsel).

Sjätte upplagan 2015: Peter Henriksson, Mattias Törnerud (kardiologi), Thomas Kahan (cirkulationssjukdomar), Anne Geborek (lungsjukdomar), Pernilla Darlinton (sarkoidos), Maria Starkhammar, Lars Gottberg (astma), Mårten Söderberg, Anders Carlsson (ventrombos), Elisabeth Aurelius, Bibi Johansson, Charlotta Millbourn, Karin Lindahl, Milena de Oliveira e Costa (infektions-sjukdomar), Jan Calissendorff (tyreoideasjukdomar), Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Maria von Heijne och Maria Odén Uhrenius (binjurebarksjukdomar), Stelios Karayiannides (endokrinologi), Ann-Charlotte Laska (stroke), Ayman Fakih, István Szabó (agiterad patient/abstinens), Mårten Söderberg (Wernicke-Korsakoff syndrom), Ritva Matell och Henrik Matell (myastenia gravis, MS och Guillain-Barre), Malou Hultcrantz (facialispares), Martin Lindberg (epilepsi), Charlotte Höybye, Maria Sääf (elektrolyt-rubbningar). Textunderlag: Emily Asplund, Johan Herlin (konfusion hos äldre), Saga Nybäck (yrsel), Maria Starkhammar, Lars Gottberg (anafylaxi, geting- och bistick).

Femte upplagan 2012: Lena Landstedt-Hallin (diabetes), Ove Törring (endokrinologi). Mårten Söderberg (trombossjukdomar). Hans Persson, Jonas Höjer (förgiftningar). Mia von Euler, Ann-Charlotte Laska (stroke). Ann Zachau (neurologi exkl stroke). Anders Håkansson (infektions-sjukdomar). Fredrik Sjöö (hematologi). Michael Runold (lungsjukdomar). Anne Geborek (pleuradränage). Bernhard Grewin, Stefan Bergman (reumatologi). Lars Gottberg (allergi). Eli Korsnes Westerlund (koagulationsrubbningar). Per Åstrand (delar av texten).

Fjärde upplagan 2009: Mårten Söderberg (trombossjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar); Mia von Euler, Ann Charlott Laska (stroke); Charlotte Medin (njursjukdomar); Cecilia Bredin (lungsjukdomar); Karin Sandek (sarkoidos); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Eva Vikström Jonsson (allergi, lungsjukdomar).

Tredje upplagan 2007: Anders Håkansson (infektionssjukdomar), Bo Ringertz (reumatologi), Mia von Euler (neurologi), Jan Samuelsson (hematologi), Carl-Gustaf Elinder, Pälle Hedman (njursjukdomar), Antti Oksanen (alkoholhepatit), Hans Törnblom (GI-sjukdomar), Mårten Söderberg (trombossjukdomar), Margareta Holmström (blödningssjukdomar), Mats Palmér (diabetes), Jonas Höjer (förgiftningar).

Andra upplagan 2005: Ove Törring, Erik Moberg, Nils Adner, David Nathanson (endokrinologi); Anders Håkansson (infektionssjukdomar); Jan Samuelsson (hematologi); Anne Zachau, Bo Höjeberg (neurologi); Åke Ohlsson, Arne Martinsson, Fariborz Tabrizi, Mattias Törnerud (kardiologi); C-G Elinder (njursjukdomar); Jonas Höjer (förgiftningar); Antti Oksanen (leversjukdomar).

Förkortat förord till första upplagan 2003. Sedan 1980-talet finns ett vård­program ”Akut kardiologi” inom SLL. Arbetet med att ta fram ett liknande program inom internmedicinen initierades av SPESAK och verksamhetscheferna inom internmedicin 2001.

Förkortningar - blodprover

 • Blodstatus: Hb, EPK, EVF, MCH, MCHC, MCV, TPK, LPK
 • Elektrolytstatus*: Natrium, kalium, kreatinin, (klorid, bikarbonat)
 • Leverstatus*: Bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, PK, amylas, gamma-GT
 • Koagulationsstatus*: APT-tid, PK (PK= PK-INR i hela dokumentet), TPK
 • Intoxikationsprover*: Etanol, metanol, paracetamol
 • Syra-basstatus och blodgaser: pH, PaO2, PaCO2, BE, (laktat)
 • *) Beställaren måste själv ange vilka analyser som skall utföras.
 • Uppskattning av njurfunktion – glomerulusfiltration (eGFR, GFR). Se njurkapitlet.
Till toppen