Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom omfattar bland annat kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, klaffsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt, ärftlig hjärt-kärlsjukdom, medfödda hjärtfel och perifer artärsjukdom.

Riskfaktorer för flera av tillstånden är diabetes mellitus, högt blodtryck, höga blodfetter och sömnapné. Livsstilsfaktorer som rökning, fetma, fysisk inaktivitet och överkonsumtion av alkohol ökar risken för flera av sjukdomarna.

Akut hjärtsjukvård

Pdf-version av behandlingsprogrammet som ger aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård i Region Stockholm och Gotland.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om kritisk benischemi och
avslutas vid uppföljning efter behandling.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om nydebuterad eller nyupptäckt hjärtsvikt och avslutas senast efter ställningstagande till andra linjens behandling.

Venös sjukdom i benen - varicer och venösa bensår. Vårdförloppet inleds vid misstanke om att patienten har venös sjukdom i benen, vanligen varicer med eller utan bensår, och avslutas vid uppföljning tolv månader efter kärlkirurgisk behandling eller vid välfungerande kompressionsbehandling och påbörjad sårläkning.

Till toppen