Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom omfattar bland annat kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, klaffsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt, ärftlig hjärt-kärlsjukdom, medfödda hjärtfel och perifer artärsjukdom.

Riskfaktorer för flera av tillstånden är diabetes mellitus, högt blodtryck, höga blodfetter och sömnapné. Livsstilsfaktorer som rökning, fetma, fysisk inaktivitet och överkonsumtion av alkohol ökar risken för flera av sjukdomarna.