Synachtentest

Indikation

Misstanke på primär, sekundär eller iatrogen binjurebarksvikt.

Septisk chock (inom intensivvård).

Utförande

Endokrinologi: Tag P-Kortisol och P-ACTH vid tidpunkt 0. Nytt P-Kortisol 30 och 60 min efter inj ACTH (Synachten) 0,25 mg iv.

IVA-patient: Tag P-Kortisol vid tidpunkt 0 min och 30 min efter inj ACTH (Synachten) 0,25 mg iv.

Normalt utfall: Ökning av P-Kortisol med minst 200 nmol/l till värden överstigande 500 nmol/l. Patologiskt utfall, se Kortisolsvikt (Mb Addison).

Till toppen