Henoch-Schönleins purpura

Definition

Småkärlsvaskulit som engagerar hud och njurar. Eventuellt överkänslighets-reaktion mot virus eller bakterier (streptokocker). Vanligare hos barn men även vuxna kan insjukna och då allvarligare förlopp och högre frekvens njurengagemang.

Klinisk bild

Palpabel purpura, framför allt på nedre extremiteterna. Buksmärtor och ibland gastrointestinal blödning. Akut perifer symmetrisk polyartrit, framför allt i knä- och fotleder. Glomerulonefrit hos ca 50 %.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, kreatinin, SR, CRP. Urinstatus/ testremsa och sediment. Vid behov njurbiopsi som visar IgA-deposition. Sådan kan ses även i huden.

Behandling

Hos barn god prognos. Vid tecken på kronisk progressiv glomerulonefrit ges högdos kortison och even­tuellt cytostatika.

ICD-kod: D69.0